Thể loại : Đặc khu

Đặc khu

Góc nhìn khác về công cuộc chuyển đổi số: Không có trí tuệ tự nhiên “ngon lành” thì đừng nói tới chuyện làm trí tuệ nhân tạo

Quản trị viên
Câu chuyện chuyển đối số trong các ngành bản chất vẫn bắt đầu từ chuyển đổi trong giáo dục. “Chuyển đổi số vì một Việt