Image default
Tin tức Tổ đội đến tổng thầu

Thợ Nề Không Trong Khu Vực Phong Tỏa Có Được Hỗ Trợ Không?

Gia đình bà Bùi Thị Kim Hào (Phú Yên) có người làm thợ nề, từ sau khi tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 thì không được đi làm hay làm bất cứ công việc gì khác cho đến nay.

Nhưng tỉnh thông báo chỉ hỗ trợ cho những trường hợp làm thợ nề, thợ sơn nằm trong khu bị phong tỏa.

Bà Hào hỏi, vậy lao động tự do bị mất việc do giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng không nằm trong khu phong tỏa thì có được nhận hỗ trợ, hoặc đi làm việc khác để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cuộc sống không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của gia đình lao động Bùi Thị Kim Hào không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không nằm trong khu vực bị phong tỏa; và lao động tự do mất việc do giãn cách theo Chỉ thị 16 không nằm trong phong tỏa hoặc đi làm việc khác để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cuộc sống được hỗ trợ theo danh mục quy định tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên chia sẻ sự khó khăn của gia đình bà Bùi Thị Kim Hào trong đại dịch Covid-19 và rất mong gia đình vượt qua khó khăn.

Danh mục đối tượng áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên gồm:

Related posts

Online gratis spins idag Slots!

Đàm Thị Diện

TKX CHÍNH THỨC IDO TRÊN DODO EXCHANGE NGÀY 15/9 

Nguyễn Thị Yến Nhi

Игровые Автоматы На Сайте Maxbet

Đàm Thị Diện

Bình luận